För dig som studerar

Studerande

Studerande. Foto: University of Saskatchewan.Kurslitteratur

Vi lånar ut den kurslitteratur som finns i vårt bestånd. I övrigt hänvisar vi dig till din skolas bibliotek.

Om du är distansstudent har du biblioteksservice från den skola där du är inskriven och du får litteraturen hemsänd. När du har kommit en bit på väg i dina studier och ska skriva uppsats kan vi hjälpa dig att låna in litteratur från andra bibliotek. Se Fjärrlån

Databaser

Vi ger dig tillgång till flera databaser som är användbara verktyg i dina studier för att söka fakta och information.
Databaser som du kan nå hemifrån.
Databaser du endast kan nå från biblioteket

Studiemiljö

Vi har inga speciella studieplatser men tala med personalen så kan vi hitta plats där du kan sitta i lugn och ro. Det finns trådlöst internet på alla våra bibliotek. Du kan också boka dator och göra utskrifter.

  • Lindesbergs kommun

  • Nora kommun