Studerande

Studerande

Studerande. Foto: University of Saskatchewan.Vägledning

Ska du börja studera på universitet eller högskola kan vi ge dig vägledning hur du söker information.
Ta kontakt med oss.

Kurslitteratur

Vi lånar ut den kurslitteratur som finns i vårt bestånd, i övrigt hänvisas till respektive skolas bibliotek Är du distansstudent har du biblioteksservice från den skola där du är inskriven och du får litteraturen hemsänd. När du kommit en bit på väg i dina studier och ska skiva uppsats kan vi hjälpa dig att låna litteratur från andra bibliotek. Se Fjärrlån

Databaser

Vi ger dig tillgång till flera databaser som är användbara verktyg i dina studier för att söka fakta och information.
Databaser som du kan nå hemifrån.
Databaser du endast kan nå från biblioteket

Studiemiljö

Vi har inga speciella studieplatser men tala med personalen så kan vi hitta plats där du kan sitta i lugn och ro. Det finns trådlöst internet på alla bibliotek. Du kan också boka dator och göra utskrifter.

  • Lindesbergs kommun

  • Nora kommun