Pedagog i Lindesberg

Pedagog i Lindesberg

Pedagog med barn. Foto: Polly Butler.Service till förskolan

 • Biblioteksbuss erbjuds de förskolor som har långt till biblioteket.
 • Bokpåsar som föräldrar kan låna med från förskolan. Det finns också påsar på andra språk än svenska.
 • Flanosagor finns att låna.
 • Medverkan vid föräldramöten. Vi kommer gärna ut till era förskolor. Vi pratar en stund om vikten av läsning och tipsar om bra böcker. Kontakta biblioteket för att boka
 • Sagostunder erbjuder vi förskolegrupper från 3 år.
 • Temapåsar med böcker och annat material som anknyter till vanliga temaområden inom förskolans verksamhet.
  Vi plockar också ihop böcker efter era önskemål.
 • Äppelhyllan erbjuder material för barn med funktionsnedsättning, t ex böcker för barn som behöver extra stöd för sin språkutveckling.

Service till grundskolan

 • Biblioteksbuss erbjuds till skolor som har långt till biblioteket.
 • Boklådor kan vi plocka och skicka.
 • Bokprat erbjuds alla i årskurs två. Övriga är välkomna att kontakta oss för bokning.
 • Klassbesök bokas hos oss på biblioteket.
 • Medverkan vid föräldramöten. Vi kommer gärna ut till era skolor. Vi pratar en stund om vikten av läsning och tipsar om bra böcker. Kontakta biblioteket för att boka
 • Äppelhyllan innehåller medier anpassade för barn med funktionsnedsättning.
 • Egen nedladdning kan vi ordna om du har elever med läs och skrivsvårigheter.

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Kontakta ditt närmaste bibliotek så hjälps vi åt att hitta en lämplig utställningsplats.

 

Kontakta oss

Kristina Blom 0581-811 69, 811 53
E-post: barnbiblioteket@lindesberg.se 

 

Pedagogik

239909
Bok:Kooperativt lärande i praktiken:2018:1. uppl. Bok
Av: Fohlin, Niclas
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
245495
Bok:Bygg din grupp trygg:2018:1. uppl. Bok
Av: Widegren, Emma
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
245496
Bok:Lekbaserat lärande:2019 Bok
Av: Størksen, Ingunn
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Bonnierförlagen Lära
Resurstyp: Fysiskt material
249088
Bok:Utbildning och undervisning i förskolan:2018:1. uppl. Bok
Av: Eidevald, Christian
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
249729
Bok:Barnbokens magi:2017 Bok
Av: Eriksson, Marie
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Lärarförlaget
Resurstyp: Fysiskt material
249730
Bok:Flerspråkighet:2017:1. uppl. Bok
Av: Khousravi, Mahroo
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
249731
Bok:Bilderbokens mångfald och möjligheter:2019:Omarbetad utgåva Bok
Av: Edwards, Agneta
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Omarbetad utgåva
Förlag: Natur & Kultur
Resurstyp: Fysiskt material
243272
Bok:Att bli lärare i matematik:2018 Bok
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
246394
Bok:Det spelifierade klassrummet:2018:1. uppl. Bok
Av: Palmquist, Adam
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
242225
Bok:Engelsk språkdidaktik:2019:4. uppl. Bok
Av: Lundahl, Bo
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 4. uppl.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
237872
Bok:Formativ undervisning:2017:1. utg. Bok
Av: Hirsh, Åsa
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
251470
Bok:Språkdidaktik:2015:5. uppl. Bok
Av: Tornberg, Ulrika
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 5. uppl.
Förlag: Gleerup
Resurstyp: Fysiskt material
252482
Bok:Lärande i praktiken:2014:3. uppl. Bok
Av: Säljö, Roger
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: 3. uppl.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
257639
Bok:Mediepedagogik på barnens villkor:2015 Bok
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Lärarförlaget
Resurstyp: Fysiskt material
257640
Bok:Undervisning i förskolan:2017:1. utg. Bok
Av: Pihlgren, Ann S
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
245665
Bok:Pedagogiskt arbete:2019:Andra upplagan. Bok
Av: Phillips, Tove
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: Andra upplagan.
Förlag: Gleerups
Resurstyp: Fysiskt material
253657
Bok:Digital kompetens och källkritik i praktiken:2020:Första upplagan. Bok
Av: Bergseth, Lotta
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Första upplagan.
Förlag: Sanoma utbildning
Resurstyp: Fysiskt material
Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.
256888
Bok:Lektionsdesign:2019:1. uppl. Bok
Av: Wallberg, Helena
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Gothia fortbildning
Resurstyp: Fysiskt material
257843
Bok:Skrivundervisning:2016:1. utg. Bok
Av: Tjernberg, Catharina
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
257842
Bok:Med datorn som skrivverktyg - vad? hur? varför?:2013:1. utg. Bok
Av: Forsberg, Ann-Christin
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: Sanoma utbildning
Resurstyp: Fysiskt material
237871
Bok:Interkulturella perspektiv:2016:2. uppl. Bok
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Upplaga: 2. uppl.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material

 • Lindesbergs kommun

 • Nora kommun