Pedagog i Lindesberg

Pedagog i Lindesberg

Pedagog med barn. Foto: Polly Butler.Service till förskolan

 • Biblioteksbuss erbjuds de förskolor som har långt till biblioteket.
 • Bokpåsar som föräldrar kan låna med från förskolan. Det finns också påsar på andra språk än svenska.
 • Flanosagor finns att låna.
 • Medverkan vid föräldramöten. Vi kommer gärna ut till era förskolor. Vi pratar en stund om vikten av läsning och tipsar om bra böcker. Kontakta biblioteket för att boka
 • Sagostunder erbjuder vi förskolegrupper från 3 år.
 • Temapåsar med böcker och annat material som anknyter till vanliga temaområden inom förskolans verksamhet.
  Vi plockar också ihop böcker efter era önskemål.
 • Äppelhyllan erbjuder material för barn med funktionsnedsättning, t ex böcker för barn som behöver extra stöd för sin språkutveckling.

Service till grundskolan

 • Biblioteksbuss erbjuds till skolor som har långt till biblioteket.
 • Boklådor kan vi plocka och skicka.
 • Bokprat erbjuds alla i årskurs två. Övriga är välkomna att kontakta oss för bokning.
 • Klassbesök bokas hos oss på biblioteket.
 • Medverkan vid föräldramöten. Vi kommer gärna ut till era skolor. Vi pratar en stund om vikten av läsning och tipsar om bra böcker. Kontakta biblioteket för att boka
 • Äppelhyllan innehåller medier anpassade för barn med funktionsnedsättning.
 • Egen nedladdning kan vi ordna om du har elever med läs och skrivsvårigheter.

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Kontakta ditt närmaste bibliotek så hjälps vi åt att hitta en lämplig utställningsplats.

 

Kontakta oss

Kristina Blom 0581-811 69, 811 53
E-post: barnbiblioteket@lindesberg.se 

 

Pedagogik

208887
Bok:Beteendeproblem i förskolan:2017:1. utg. Bok
Av: Hejlskov Elvén, Bo
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
251470
Bok:Språkdidaktik:2015:5. uppl. Bok
Av: Tornberg, Ulrika
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 5. uppl.
Förlag: Gleerup
Resurstyp: Fysiskt material
252482
Bok:Lärande i praktiken:2014:3. uppl. Bok
Av: Säljö, Roger
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: 3. uppl.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
252559
Bok:Läslust i en digital tid:2020:Första upplagan. Bok
Av: Basaran, Hülya
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Första upplagan.
Förlag: Gothia fortbildning
Resurstyp: Fysiskt material
Är digitaliseringen ett hot mot elevernas läsförmåga och läslust? Författarna till boken Läslust i en digital tid - tips och inspiration för lärare och skolbibliotekarier tycker att vi ska tänka tvärtom och dra nytta av sociala medier, bloggar, vloggar, youtubers och dataspel för att väcka läsglädje hos barn och unga. Om du vill väcka elevers läsglädje och nyfikenhet på böcker är detta boken för dig. .
253079
Bok:Jag vill inte till skolan:2020:Upplaga 1. Bok
Av: Fleischer, Anne Vibeke
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: Upplaga 1.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
Jag vill inte till skolan handlar om barn och unga i åldern 6-16 år för vilka det blir ett problem att gå till skolan. De värjer sig mot skolan och skolvägrar - de försvarar sig och gör motstånd mot något som de förknippar med ett stort obehag. Att barn vägrar gå till skolan kan hänföras till undvikande beteende. Barnen undviker skolan eftersom det ger en lättnad för stunden. På lite längre sikt är ett undvikande beteende dock en dålig strategi eftersom det går ut över barnens skolgång och utbildning. Problematisk skolfrånvaro är ett sammansatt problem som ställer krav på ett nära samarbete mellan hem och skola. För de vuxna gäller det att utgå från barnens verklighet. Det är den som styr barnens beteende. Minsta tecken på vantrivsel måste upptäckas tidigt. Därför är detta en viktig bok. Boken vänder sig till föräldrar och till pedagoger som arbetar nära barn med problematisk skolfrånvaro. Syftet är att ge de vuxna redskap och strategier för att få barnen att återvända till skolan.
256116
Bok:Digitalisering i förskolan:2019:Första utgåvan. Bok
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Första utgåvan.
Förlag: Natur & Kultur
Resurstyp: Fysiskt material
256888
Bok:Lektionsdesign:2019:1. uppl. Bok
Av: Wallberg, Helena
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Gothia fortbildning
Resurstyp: Fysiskt material
256890
Bok:Inkluderande matematikundervisning:2020:Första utgåvan. Bok
Av: Roos, Helena
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Första utgåvan.
Förlag: Natur & Kultur
Resurstyp: Fysiskt material
Inkluderande matematikundervisning tidiga insatser i FK6 ger teoretiska och didaktiska perspektiv på hur inkludering kan omsättas, såväl inom organisationen som i den praktiska matematikundervisningen i klassrummet.
245495
Bok:Bygg din grupp trygg:2018:1. uppl. Bok
Av: Widegren, Emma
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
245496
Bok:Lekbaserat lärande:2019 Bok
Av: Størksen, Ingunn
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Bonnierförlagen Lära
Resurstyp: Fysiskt material
245665
Bok:Pedagogiskt arbete:2019:Andra upplagan. Bok
Av: Phillips, Tove
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: Andra upplagan.
Förlag: Gleerups
Resurstyp: Fysiskt material
243272
Bok:Att bli lärare i matematik:2018 Bok
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
260093
Bok:Normkreativitet i förskolan:2019:3. uppl. Bok
Av: Salmson, Karin
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 3. uppl.
Förlag: Olika
Resurstyp: Fysiskt material
253657
Bok:Digital kompetens och källkritik i praktiken:2020:Första upplagan. Bok
Av: Bergseth, Lotta
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Första upplagan.
Förlag: Sanoma utbildning
Resurstyp: Fysiskt material
Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.
253658
Bok:Lärande genom skönlitteratur:2020:Andra upplagan. Bok
Av: Ingemansson, Mary
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Andra upplagan.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
Läsning och arbete med skönlitteratur i skolan förknippas ofta starkt med svenskämnet. I den här boken lyfter författaren fram skönlitteraturens roll i kunskapsutveckling och lärande även i andra ämnen än svenska. Här beskrivs bland annat läsningens grundförutsättningar - textsamtal och omläsning - som tillsammans skapar den djupläsning som leder till gediget lärande. Med avstamp i litteraturdidaktisk teori om läsning och litterära föreställningsvärldar resonerar författaren om hur lärare och elever i ett antal svenska och amerikanska klassrum arbetar med skönlitterära texter med historiskt innehåll och med fokus på migration, miljö och etik. Barns och ungdomars läsglädje är grundläggande, och genom välstrukturerade textsamtal, goda lässtrategier och engagerande ämnen väcks elevernas läslust och kunskapandet tar fart. I denna andra, reviderade upplaga av boken har tre helt nyskrivna kapitel tillkommit. I dessa ger författaren ett totalupplägg för textarbete och boksamtal som lärare kan använda direkt i klassrummet i åk F-3, 4-6 och 7-9. Lärande genom skönlitteratur vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i grundskolans olika ämnen, inte minst samhällsorienterande och naturorienterande ämnen.
257639
Bok:Mediepedagogik på barnens villkor:2015 Bok
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Lärarförlaget
Resurstyp: Fysiskt material
257640
Bok:Undervisning i förskolan:2017:1. utg. Bok
Av: Pihlgren, Ann S
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
257841
Bok:Skrivundervisningens grunder:2020:Första upplagan. Bok
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Första upplagan.
Förlag: Gleerups
Resurstyp: Fysiskt material
257842
Bok:Med datorn som skrivverktyg - vad? hur? varför?:2013:1. utg. Bok
Av: Forsberg, Ann-Christin
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: Sanoma utbildning
Resurstyp: Fysiskt material
257843
Bok:Skrivundervisning:2016:1. utg. Bok
Av: Tjernberg, Catharina
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
259192
Bok:Förskoleklassens didaktik:2019:2. utg. Bok
Av: Herrlin, Katarina
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 2. utg.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material

 • Lindesbergs kommun

 • Nora kommun