Pedagog i Lindesberg

Pedagog i Lindesberg

Pedagog med barn. Foto: Polly Butler.Service till förskolan

 • Bokbuss erbjuds de förskolor som har långt till biblioteket.
 • Bokpåsar som föräldrar kan låna med från förskolan. Det finns också påsar på andra språk än svenska.
 • Flanosagor finns att låna.
 • Medverkan vid föräldramöten. Vi kommer gärna ut till era förskolor. Vi pratar en stund om vikten av läsning och tipsar om bra böcker. Kontakta biblioteket för att boka
 • Sagostunder erbjuder vi förskolegrupper från 3 år.
 • Temapåsar med böcker och annat material som anknyter till vanliga temaområden inom förskolans verksamhet.
  Vi plockar också ihop böcker efter era önskemål.
 • Äppelhyllan erbjuder material för barn med funktionsnedsättning, t ex böcker för barn som behöver extra stöd för sin språkutveckling.

Service till grundskolan

 • Bokbuss erbjuds till skolor som har långt till biblioteket.
 • Boklådor kan vi plocka och skicka.
 • Bokprat erbjuds alla i årskurs två. Övriga är välkomna att kontakta oss för bokning.
 • Klassbesök bokas hos oss på biblioteket.
 • Medverkan vid föräldramöten. Vi kommer gärna ut till era skolor. Vi pratar en stund om vikten av läsning och tipsar om bra böcker. Kontakta biblioteket för att boka
 • Äppelhyllan innehåller medier anpassade för barn med funktionsnedsättning.
 • Egen nedladdning kan vi ordna om du har elever med läs och skrivsvårigheter.

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Kontakta ditt närmaste bibliotek så hjälps vi åt att hitta en lämplig utställningsplats.

Bokbussens turlista (pdf)

Kontakta oss

Kristina Blom 0581-811 69, 811 53
Carin Eriksson 0581-811 53
E-post: barnbiblioteket@lindesberg.se 

 

Pedagogik

18298
Bok:Välsignade ungar:1938:4. uppl.
Av: Palmborg, Stina
Utgivningsår: 1938
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: 4. uppl.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
20968
Bok:Att samtala med barn:1975:1. uppl.
Av: Tough, Joan
Utgivningsår: 1975
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: R&S
Resurstyp: Fysiskt material
22080
Bok:Studieteknik för gymnasiet:1963
Av: Husén, Lennart
Av: Lövgren, Esse
Utgivningsår: 1963
Språk: Svenska
Hylla: Ead
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
20147
Bok:Musik för barn:1970
Av: Frendelius, Gunhild
Utgivningsår: 1970
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Prisma
Resurstyp: Fysiskt material
21201
Bok:Mentalhygien:1975:2. uppl
Utgivningsår: 1975
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: 2. uppl
Resurstyp: Fysiskt material
22588
Bok:Barnets århundrade:1912
Av: Key, Ellen
Utgivningsår: 1912
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
30119
Bok:Frihet att lära:1976
Av: Rogers, Carl R.
Utgivningsår: 1976
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Förlag: W&W
Resurstyp: Fysiskt material
30654
Bok:Aktivt lärarskap:1977
Av: Gordon, Thomas
Utgivningsår: 1977
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Förlag: Askild & Kärnekull
Resurstyp: Fysiskt material
31067
Bok:Pedagogik för besuttna:1977
Av: Erasmie, Thord
Utgivningsår: 1977
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Förlag: R&S
Resurstyp: Fysiskt material
32095
Bok:Kunskap med kärlek:1977
Av: Suzuki, Shinichi
Utgivningsår: 1977
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Svensk Skolmusik AB
Resurstyp: Fysiskt material
32099
Bok:Skapande samspråk med barn:1977
Av: Lundsteen, Sara W.
Utgivningsår: 1977
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Esselte studium
Resurstyp: Fysiskt material
29551
Bok:Barn och musik:1976
Av: Küntzel-Hansen, Margrit
Utgivningsår: 1976
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: R&S
Resurstyp: Fysiskt material
29559
Bok:Dialogpedagogik:1976
Av: Schyl-Bjurman, Gertrud
Av: Strömberg-Lind, Karin
Utgivningsår: 1976
Språk: Svenska
Hylla: Eac
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
29500
Bok:Det lönsamma läsandet:1976
Av: Hamrin, Björn
Av: Månsson, Ulf
Utgivningsår: 1976
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
31099
Bok:Vems är skolan?:1977
Av: Henriksson, Staffan
Utgivningsår: 1977
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Förlag: Stegeland
Resurstyp: Fysiskt material
31299
Bok:Integration av barn med behov av särskilt stöd och stimulans:1977
Av: Ekstam, Kjell
Utgivningsår: 1977
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Interskol
Resurstyp: Fysiskt material
31161
Bok:Vad är indoktrinering?:1977
Av: Bruun Pedersen, Jørgen
Utgivningsår: 1977
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Förlag: Bonnier
Resurstyp: Fysiskt material
31449
Bok:Rörelse:1977
Av: Sandborgh, Gun
Utgivningsår: 1977
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Esselte studium
Resurstyp: Fysiskt material
31502
Bok:Litteratur i bruk:1978
Utgivningsår: 1978
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: PAN/Norstedt
Resurstyp: Fysiskt material
32009
Bok:Betygsboken:1977
Utgivningsår: 1977
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Elevförbundets förlag
Resurstyp: Fysiskt material
32840
Bok:Spela, sjunga, leka, dansa:1978
Av: Kreusch-Jacob, Dorothée
Utgivningsår: 1978
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: W&W
Resurstyp: Fysiskt material
50284
Bok:Staden och regnet:1986
Av: Barsotti, Anna
Utgivningsår: 1986
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Mariedamfilm
Resurstyp: Fysiskt material
53436
Bok:Vad är kunskap?:1987:2. uppl.
Av: Maltén, Arne
Utgivningsår: 1987
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Upplaga: 2. uppl.
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
45426
Bok:Musiklekar:1983
Av: Storms, Ger
Utgivningsår: 1983
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Corona
Resurstyp: Fysiskt material
50983
Bok:Mot en bättre skola:1987:1. uppl.
Av: Pluckrose, Henry
Utgivningsår: 1987
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: LiberU
Resurstyp: Fysiskt material
53144
Bok:Full fart i livet - en väg till kunskap:1987
Av: Gustafsson, Björn
Av: Hugoh, Sol-Britt
Utgivningsår: 1987
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Förlag: Cupiditas Discendi
Resurstyp: Fysiskt material
51476
Bok:Pedagogiskt program för förskolan:1987:1. uppl.
Av: Socialstyrelsen
Utgivningsår: 1987
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Allm. förl.
Resurstyp: Fysiskt material
54356
Bok:Åldersintegrerad undervisning:1987:1. uppl.
Av: Di Meo, Kerstin
Av: Zillén, Eva
Utgivningsår: 1987
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Ekelund
Resurstyp: Fysiskt material
48870
Bok:Växa för livet:1986
Utgivningsår: 1986
Språk: Svenska
Hylla: Eac
Medietyp: Bok
Förlag: Norstedt
Resurstyp: Fysiskt material
27931
Bok:Svårt i skolan:1975
Av: Wik-Thorsell, Anna Lena
Utgivningsår: 1975
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Förlag: R&S
Resurstyp: Fysiskt material
27909
Bok:Skolboken:1975
Av: Postman, Neil
Av: Weingartner, Charles
Utgivningsår: 1975
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
25200
Bok:Samarbetsträning i förskolan:1973
Av: Ekholm, Bodil
Utgivningsår: 1973
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
25285
Bok:Emil eller Om uppfostran D. 1:1912
Av: Rousseau, Jean-Jacques
Utgivningsår: 1912
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
25286
Bok:Emil eller Om uppfostran D. 2:1912
Av: Rousseau, Jean-Jacques
Utgivningsår: 1912
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
29244
Bok:Musikundervisning i omvandling:1976
Utgivningsår: 1976
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
29906
Bok:Ditt barn i skolan:1976
Av: Estmer, Bo
Utgivningsår: 1976
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Sober
Resurstyp: Fysiskt material
34656
Bok:Musik med barn:1979
Av: Lindgren, Nils
Av: Öhrström, Lilian
Utgivningsår: 1979
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Esselte studium
Resurstyp: Fysiskt material
35528
Bok:Vi gick i läsklass:1979
Av: Cedergårdh, Maria
Utgivningsår: 1979
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Förlag: Stegeland
Resurstyp: Fysiskt material
37344
Bok:Matematikinlärningen i grundskolan:1980
Av: Magne, Olof
Utgivningsår: 1980
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Sv. Lärarförb.
Resurstyp: Fysiskt material
37560
Bok:Makarenkos kollektivuppfostran och nutida gruppedagogik:1981
Av: Broström, Stig
Utgivningsår: 1981
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Förlag: LiberL
Resurstyp: Fysiskt material
58387
Bok:Didactica magna:1989
Av: Comenius, Johann Amos
Utgivningsår: 1989
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Förlag: Daidalos
Resurstyp: Fysiskt material
55075
Bok:Skolplanschernas värld:1988
Av: Ekegren, Staffan
Utgivningsår: 1988
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: LT
Resurstyp: Fysiskt material
55877
Bok:Tid att läsa, tid att tänka:1988:1. uppl.
Utgivningsår: 1988
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: A&W
Resurstyp: Fysiskt material
59704
Bok:Svenska som andraspråk:1990:1. uppl.
Utgivningsår: 1990
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
56246
Bok:Lek, idrott, hälsa D. 2, Inne:1989:1. uppl.
Av: Nordlund, Anders
Av: Rolander, Ingemar
Av: Larsson, Leif
Utgivningsår: 1989
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Utbildningsförlaget
Resurstyp: Fysiskt material
39136
Bok:LUS - en bok om läsutveckling:1981
Av: Sundblad, Bo
Av: Dominković, Kerstin
Av: Allard, Birgita
Utgivningsår: 1981
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Förlag: LiberU
Resurstyp: Fysiskt material
39938
Bok:Barns liv och läsning:1982
Av: Larsen, Steen
Av: Parlenvi, Paul
Utgivningsår: 1982
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
44364
Bok:Läsriktningar:1983
Av: Parlenvi, Paul
Utgivningsår: 1983
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Förlag: Läsforskn.kliniken
Resurstyp: Fysiskt material
45311
Bok:En envis människa:1984
Av: Håkansson, Asta
Utgivningsår: 1984
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Förlag: Utbildningsradion
Resurstyp: Fysiskt material
21757
Bok:Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning:2006
Av: Egidius, Henry
Utgivningsår: 2006
Språk: Svenska
Hylla: Ea(x)
Medietyp: Bok
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material

 • Lindesbergs kommun

 • Nora kommun