Meröppet Nora

Sök

Logga in

Meröppet på Nora bibliotek

Nora bibliotek är ett Meröppet bibliotek. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider även när det inte finns personal på plats. Tiderna för Meröppet hittar du på bergslagsbibblan.se .

Alla som vill använda biblioteket under Meröppettid måste teckna ett avtal med biblioteket. För att teckna avtal måste du ha fyllt 18 år och visa legitimation. Om du bryter mot avtalet och/eller mot bibliotekets ordningsregler dras tillgången till Meröppet in.

OBS att bibliotekets corona-anpassningar och principen "Lämna - Låna - Gå" gäller även under Meröppet. 

Bibliotekskortet med tillhörande funktion för Meröppet är personligt och får inte lånas ut. Om du förlorar kortet måste du genast meddela detta till biblioteket. Kort och pinkod får inte överlåtas. Alla som besöker biblioteket under Meröppet-tid måste personligen logga in med kort och kod. Enda undantaget är medföljande barn som besökaren ansvarar för. Du får inte släppa in obehöriga personer genom att öppna för dem eller låna ut ditt bibliotekskort.

För att använda Meröppet behöver du 

• Ha funktionen Meröppet knuten till ditt bibliotekskort.
• Ha med dig ditt bibliotekskort och kunna din pinkod på 4 siffror.
• Ha fyllt 18 år.

Så här kommer du igång

Besök Nora bibliotek under bemannad öppettid för att teckna avtal om att använda tjänsten Meröppet. Ta med dig legitimation. Öppettiderna hittar du på www.bergslagsbibblan.se

Hur kommer du in?

Vid bibliotekets yttre entré finns en kortläsare där du som är Meröppetbesökare läser av ditt bibliotekskort för att komma in i biblioteket.
• Håll bibliotekskortet ca 10–15 cm under panelen vid dörren, med streckkoden uppåt.
• Slå in din fyrsiffriga pinkod.
• När det står ”dörren är öppen” kan du gå in.
• Se till att ytterdörren stängs och att inga obehöriga kommer in i lokalen när du går in.

Vad kan du göra under Meröppet? 

• Du kan låna, lämna och låna om böcker och andra media i våra automater och i återlämningshyllan. OBS att tv-spel endast kan lånas under bemannade öppettider.
• Du kan hämta reserverat material i hyllan för reserverade böcker. Glöm inte att låna även reserverade böcker i automaten.
• Du kan använda bibliotekets wifi. Lösenordet finns i bibliotekets information och på borden.
• Du kan använda bibliotekets datorer och skriva ut. Inloggning sker genom din mobiltelefon och du betalar med Swish. Instruktioner finns vid datorerna.
• Du kan studera, läsa tidningar, ha mindre möten, spela spel eller bara vara. Kontakta biblioteket under bemannad tid för att boka plats för grupper och möten.

Vad händer vid stängning?

När Meröppet stänger kl. 22 varnas du genom bibliotekets högtalarsystem. Då måste du lämna lokalen. Larmet kopplas på efter några minuter. Om du stannar kvar och larmet utlöses blir du ersättningsskyldig för utryckningskostnaden.

Hur får du hjälp?

Meröppet innebär att du som biblioteksbesökare sköter dig själv under Meröppet-tiden. Personalen kan vara på plats men håller på med andra arbetsuppgifter. Personlig hjälp och svar på frågor får du under bemannad öppettid.

Ansvar och säkerhet

 • Bibliotekets nödutgångar och brandsläckare finns på utmärkta platser, notera gärna var de finns.
 • Det är absolut förbjudet att blockera nödutgångar och utrymningsvägar.
 • Om brandlarm eller inbrottslarm går ska du snabbt ta dig ut ur lokalen. Använd de nödutgångar som finns markerade i lokalen. Larma 112.
 • Vid nödsituation kontaktar du 112.
 • Besök under Meröppettid sker under eget ansvar. Biblioteket är vår gemensamma mötesplats så visa hänsyn och följ reglerna. Alla som besöker biblioteket under Meröppet är skyldiga att hålla de gemensamma lokalerna snygga och
 • trivsamma samt främja säkerheten i biblioteket.
 • Biblioteket ansvarar inte för kvarglömda eller förlorade föremål.


Dina besök under Meröppet-tid registreras i bibliotekets system, vilket gör att det är möjligt att spåra vilka som har vistats i lokalerna. Vi undersöker normalt inte enskilda användares besök på biblioteket men vid särskild händelse kan dock detta ske. Biblioteket polisanmäler alla brott samt misstanke om brott enligt Nora kommuns rutiner.

Bra att känna till

 • Om du befinner dig i biblioteket när den bemannade öppettiden slutar måste du lämna bibliotekslokalen och logga in igen med ditt bibliotekskort om du vill stanna längre.
 • Då föreningar och andra grupper vill vistas i biblioteket under Meröppettid måste alla deltagare logga in som Meröppet-användare. Om ett möte eller liknande börjar under bibliotekets bemannade tid måste alla deltagare gå ut vid stängning och sedan logga in sig som Meröppetbesökare i entrén innan mötet kan fortsätta.
 • Konsthallen ingår inte i Meröppet och är låst för Meröppetbesökare. Om du vill titta på en utställning i Konsthallen får du göra det under bibliotekets bemannade öppettid.
 • Du som är ansvarig för ett arrangemang i Konsthallen under Meröppet-tid är också ansvarig för att din publik inte vistas i biblioteket.
 • Personaldelen av biblioteket (kök och kontor) är larmad och inte tillgänglig.

Alla öppettider och ev ändringar finns på www.bergslagsbibblan.se och vid bibliotekets entré. Biblioteket kan vid speciella händelser eller arrangemang stänga Meröppet-funktionen.

Som Meröppet-användare lovar du att:

 • Se till att inga obehöriga kommer in i lokalen när du går in eller ut.
 • Inte låna ut ditt bibliotekskort till någon annan.
 • Försäkra dig om att du vet var bibliotekets nödutgångar finns.
 • Endast ta med dig barn som du ansvarar för och stanna kvar så länge de stannar.
 • Följa de ordningsregler som finns för biblioteket och Meröppet.
 • Visa hänsyn mot andra besökare och plocka undan efter dig.
 • Vara noggrann vid lån/återlämning så att allt registreras.
 • Inte använda eller vara påverkad av alkohol eller andra droger när du är på
 • biblioteket.

När du skriver under avtalet lovar du att följa Nora biblioteks regler för Meröppet samt hålla dig uppdaterad om bibliotekets och Meröppets ordningsregler. Du intygar att du är medveten om att du personligen blir ersättningsskyldig om du utlöser larmet genom att stanna kvar i bibliotekslokalen efter att Meröppet stänger, eller genom att försöka ta dig in i larmade delar av lokalen. Du godkänner också att ditt besök loggas och att biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Händer på Nora bibliotek

Sommarboken

1 juni - 31 augusti

För dig som är 0-18 år

Startdatum: 2021-06-01
Slutdatum: 2021-08-31

Försäljning av gallrade böcker och tidskrifter

Nora bibliotek

 

Startdatum: 2021-06-28
Slutdatum: 2021-08-13

Komtek on the road!

Skolparken, Nora
Kl. 13–16

Startdatum: 2021-07-30