Lånevillkor

Lånevillkor och avgifter

Bergslagsbibblan

Bergslagsbibblan är ett samarbete mellan kommunbiblioteken i Nora och Lindesberg. Dessa lånevillkor och avgifter gäller biblioteken i bägge kommunerna, om inget annat står skrivet. Villkor och avgifter kan komma att ändras.

Bibliotekskort

 • Bibliotekskort är gratis. Du behöver visa id-handling för att få ett kort.
 • Att ersätta ett försvunnet kort kostar 10 kr.
 • Barn över 6 år kan få ett eget kort. Vårdnadshavares medgivande behövs upp till 18 år.
 • Bibliotekskortet är en värdehandling. Du är ansvarig för lån som görs med ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för barns lån.
 • Om du förlorar ditt kort kontakta biblioteket så att det kan spärras.
 • Meddela biblioteket om ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Du väljer en PIN-kod på fyra siffror till ditt bibliotekskort. Med hjälp av koden använder du låneautomater och webbtjänsten.

Lånetider för media

 • Böcker/ljudböcker: 4 veckor
 • Böcker/ljudböcker med kö: 3 veckor
 • Snabblån/Nyheter, tidskrifter, film/dataspel: 2 veckor

Omlån

 • Lån som inte har beställts av någon annan, kan du låna om max 2 gånger.
 • Du kan låna om via webbtjänsten, telefon, e-post eller på biblioteket.

Reservation

 • Du kan reservera (beställa) media via webbtjänsten, telefon, e-post eller på biblioteket.
 • Det är gratis att reservera.
 • När din reservation finns att hämta får du ett meddelande.

Fjärrlån

 • Om media du söker inte finns på Bergslagsbibblan, kan det oftast fjärrlånas (lånas in) från något annat bibliotek.
 • Du beställer fjärrlån via webbtjänsten, telefon, e-post eller på biblioteket.
 • Fjärrlån kostar 10 kr/ beställd titel. Du får betala avgiften även om du inte hämtar ditt fjärrlån. För fjärrlån från utlandet tillkommer speciella kostnader.
 • För kopior av artiklar betalar du faktisk kostnad.
 • För fjärrlån av kurslitteratur gäller speciella regler. 

Påminnelseavgifter

 • Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid tas påminnelseavgifter ut. Det gäller dig som är vuxen.
 • Vid första påminnelsen är avgiften 20 kr. Vid andra påminnelsen är avgiften 60 kr.
  I Lindesbergs kommun tas påminnelseavgifter inte ut för barnmedia.
 • OBS! Bibliotekskortet spärras när du är har en skuld på 80 kr.
 • Om lån trots påminnelser inte lämnats tillbaka, får du en räkning på försvunnet media.
 • Du stängs av från nya lån tills räkningen är betald eller försenat lån har återlämnats.

Avgifter för försvunnet/skadat media

 • Vuxenbok/ljudbok/CD: 300 kr
 • Barnbok: 150 kr
 • Tidskrifter: 50 kr
 • Film/spel: 600 kr
 • Vid speciellt dyrbart media kan avgiften komma att höjas till faktiskt värde

Serviceavgifter i Nora

 • Kopior/utskrift: 3 kr/kopia
 • Kopior/utskrift för föreningar: 2 kr/kopia
 • Fax: första sidan: 15 kr, följande sidor: 3 kr/sida

Serviceavgifter i Lindesberg

 • Kopior/utskrift: svartvitt 2kr/kopia, färg 4 kr/kopia, för föreningar gäller andra avgifter
 • Fax inom Europa: första sidan 10 kr, följande sidor 2 kr/sida
 • Fax: utom Europa: första sidan 20 kr, följande sidor 2 kr/sida

Skanning

 • Gratis

 • Lindesbergs kommun

 • Nora kommun