Datorer och internet

Datorer och internet

Dator att bokaPå alla bibliotek i Lindesberg och Nora finns datorer med internet, skrivprogram och möjlighet att skriva ut. Att använda datorerna är gratis.

Bibliotekets datorer följer våra etiska riktlinjer. Du får inte söka efter pornografiskt, rasistiskt eller våldsbejakande material.
Brott mot reglerna medför avstängning.

Hur bokar jag dator?

Lindesbergs bibliotek kan du boka på plats eller via denna länk.
För att boka behöver du ett bibliotekskort och en PIN-kod.
Första gången du bokar en dator måste personalen på biblioteket aktivera ditt kort för bokning.

Personskyddsincident på Lindesbergs stadsbibliotek
Användare av Lindesbergs stadsbibliotekbibliotekets publika datorer har påpekat brister när det gäller skydd för personliga uppgifter. Dataskyddsombudet för Lindesbergs kommun har identifierat detta som en pågående personuppgiftsincident. Tillsammans med personalen har en anmälan till Datainspektionen skickats. 

Bibliotekets publika datorer kommer vara nedkopplade till dess en utredning är klar.

Läs mer:
Personskyddsincident (PDF)

Nora bibliotek bokar du enklast på plats med hjälp av din mobiltelefon. Du fyller i ditt nummer på en av våra datorer och får då ett sms som du loggar in med. Bibliotekskort behövs ej. Prata med personalen om du behöver boka dator men inte har tillgång till mobiltelefon.   

 

Vad kostar det att skriva ut?

På biblioteken i Lindesberg: 2 kr/sida. 4 kr/sida med färg.
På Nora bibliotek: 3 kr/sida.

Finns det trådlöst internet?

Trådlöst nätverk finns på alla bibliotek. Lösenord hittar du i lånediskarna samt på skyltar i biblioteken.

  • Lindesbergs kommun

  • Nora kommun