Boken kommer

Boken kommer

Tygkasse från Nora bibliotek.Kan du av hälsoskäl inte ta dig till biblioteket? Då kan du ha rätt till vår service Boken kommer! Ett villkor är att du har hemtjänst, bor på äldreboende eller i gruppbostad.

Obs!
Denna service gäller endast dig som bor i Nora kommun.

Kontakta oss

Nicholas Haldosen 0587-812 92 eller personal på hemtjänsten/boendet.

Läs mer

Ladda ner informationsblad (pdf)

  • Lindesbergs kommun

  • Nora kommun