Användarvillkor och GDPR

Användarvillkor och GDPR

Bergslagsbibblan

Bergslagsbibblan är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Nora kommun och Lindesbergs kommun. Samma lånekort gäller för samtliga bibliotek. Alla medier är sökbara i vår gemensamma katalog och du kan låna och lämna tillbaka på vilket av biblioteken du vill.

För att använda bibliotekets tjänster behöver du ha ett bibliotekskort. Kortet är en personlig värdehandling. Ta med giltig legitimation för att skaffa bibliotekskort. Barn och unga under 18 år måste ha sin vårdnadshavares skriftliga godkännande för att skaffa bibliotekskort.

När du skaffar bibliotekskort ingår du ett avtal med Bergslagsbibblan om att du godkänner bibliotekets låneregler och allmänna villkor.

 

Bibliotekskort och lån

◾Det är gratis att skaffa bibliotekskort. Ta med giltig legitimation.

◾Om du tappar bort ditt bibliotekskort kostar det 10 kr att få ett nytt kort.

◾Barn över 6 år kan få ett eget kort. Vårdnadshavares skriftliga medgivande behövs upp till 18 år.

◾Bibliotekskortet är en värdehandling. Du är ansvarig för lån som görs med ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för sitt barns lån tills dess att barnet fyllt 18 år.

◾Om du förlorar ditt kort måste du kontakta biblioteket så att kortet kan spärras. Du kan också spärra det själv genom att logga in på Bergslagsbibblan och gå in på Mina sidor.

◾Du är själv ansvarig för att ha aktuella kontaktuppgifter. Du kan ändra namn, adress, e-post och telefonnummer genom att komma in på något av våra bibliotek (tag med legitimation) eller genom att logga in på Bergslagsbibblan och gå in på Mina sidor.

◾Du väljer en PIN-kod på fyra siffror till ditt bibliotekskort. Med hjälp av koden använder du låneautomater och våra webbtjänster.

◾ Av säkerhetsskäl delar vi inte ut eller ändrar PIN-kod per telefon eller e-post, men om du har glömt din PIN-kod kan du automatiskt få en ny kod skickad till det mobilnummer eller den e-postadress som du har registrerat.

◾ För lånetider se sidan Lånetider och avgifter.

◾ Om du inte lämnar in böcker in i tid kräver biblioteket in dem, genom sms eller e-post. Du är dock skyldig att själv hålla reda på lånetiden för lånat material. Du får kvitto på lånetiden i samband med lån.

◾Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid skickar vi en påminnelse via sms, e-post eller brev och du får du betala en påminnelseavgift. Det gäller dig som är vuxen. Påminnelseavgift nr 1 är 20 kr. Påminnelseavgift nr 2 är 60 kr. I Lindesbergs kommun tas påminnelseavgifter inte ut för barnmedia. OBS! Bibliotekskortet spärras när du är har en skuld på 80 kr.

◾Om du trots påminnelserna inte lämnar tillbaka det du har lånat skickar vi en faktura på det du har lånat. Då blir du avstängd och kan inte låna något nytt förrän räkningen är betald eller du har lämnat tillbaka dina försenade lån.

◾ Om du lämnar tillbaka det du har lånat behöver du inte betala fakturan, men du måste ändå betala påminnelseavgifterna. Om du inte lämnar tillbaka det du har lånat måste du alltid betala fakturerade skulder i enlighet med utsänd faktura.

◾ För avgifter på ej återlämnade böcker och andra medier se sidan Lånetider och avgifter.

 

GDPR och bibliotekets hantering av personuppgifter

När du skaffar ett bibliotekskort eller godkänner att ditt barn skaffar ett bibliotekskort samtycker du också till att dina/ditt barns personuppgifter hamnar i vårt personregister där de hanteras utifrån GDPR (General Data Protection Regulation) som från och med 25 maj 2018 ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

Samarbetet i Bergslagsbibblan innebär att personalen vid de folkbibliotek som ingår i Bergslagsbibblan samt personalen vid de av kommunernas skolbibliotek som också använder biblioteksdatasystemet Book-IT kan se de personuppgifter som lagras. Vi hanterar enbart de personuppgifter vi behöver ha tillgång till för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster.

Våra externa leverantörer av e-tjänster har enbart tillgång till de delar av bibliotekssystemet de behöver för att e-tjänsterna ska fungera. 

 

Sekretess på lån

När du lånar eller reserverar böcker och andra medier registreras detta i bibliotekets datasystem. Det är sekretess på bibliotekslån. Det innebär att ingen obehörig har rätt att få reda på vad du har lånat eller vilka som står i kö på något av våra medier. Bibliotekssekretessen regleras i 40 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

 

Lånehistorik

Så snart ett lån är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna om vad du har lånat. De enda uppgifter som sparas är antal lån.

Undantaget är två låntagarkategorier - låntagarkategori Boken kommer för personer som inte själva kan ta sig till biblioteket, och låntagarkategori Talbokslåntagare för personer med läsnedsättning enligt Myndigheten för tillgängliga mediers definition. I dessa fall sparas lånehistoriken framför allt för undvika att vi skickar hem böcker eller andra medier som låntagaren redan haft hemma.  

Om du själv vill spara din lånehistorik kan du göra detta genom att bocka för ”Spara min lånehistorik” under rubriken Bibliotekskort när du är inloggad på Mina sidor på Bergslagsbibblan. Historiken är då enbart synlig för dig.

 

Sveriges officiella biblioteksstatistik

I bibliotekssystemet sparas förutom uppgifter om antal lån även uppgifter om lån per låntagarkategori och medietyp med mera. Dessa uppgifter kan inte kopplas till någon person. Siffrorna rapporteras varje år in till Kungliga biblioteket och ingår i underlaget till Sveriges officiella biblioteksstatistik som omfattar alla offentligt finansierade bibliotek. 

Statistik för e-tjänster levereras krypterad och kan inte kopplas till enskild låntagare.  

 

Registerutdrag

Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig om du begär det och visar giltig legitimation för bibliotekspersonalen. När syftet och hanteringen av dina personuppgifter ändras har du enligt lag rätt att få veta det. Om detta händer kommer du att få ytterligare information. Du kan alltid begära att vi tar bort dina personuppgifter eller motsätta dig behandlingen av dem. Detta innebär dock att vi inte kan ha kvar ditt bibliotekskonto då vi behöver uppgifterna för utlån och administration av dem. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade vid felaktighet, ta kontakt med oss om detta händer. Adress, telefonnummer och e-post kan du ändra själv genom att gå in på Mina sidor.

 

Radering av konto

Om du vill radera ditt konto behöver du besöka något av våra bibliotek. Ta med giltig legitimation. Innan kontot kan raderas måste du ha återlämnat alla dina lån och betalat eventuella skulder. När kontot raderas försvinner alla uppgifter om dig och du kan inte längre använda dig av bibliotekets tjänster. 

 

Frågor och klagomål?

Nora, Lindesberg och Hällefors kommuner samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ett gemensamt dataskyddsombud som du når på dataskydd@lindesberg.se . Du kan också nå dataskyddsombudet på telefon via Nora kommuns växel 0587-810 00 eller via Lindesbergs kommuns växel 0581-810 00. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun, Stentäppsgatan 7, 711 35 Lindesberg. Telefon 0581-810 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige heter tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På www.datainspektionen.se finns mer information om dataskyddsförordningen och behandling av personuppgifter.

 

  • Lindesbergs kommun

  • Nora kommun