Webbtillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats 

Bergslagsbibblan.se är ett bibliotekssamarbete mellan fyra kommuner: 

 • Hällefors kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Ljusnarsbergs kommun
 • Nora kommun

Vi står gemensamt bakom Bergslagsbibblan.se och vill att vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. Därför arbetar vi ständigt för att förbättra tillgängligheten. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service samt eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera problem till oss så att vi kan åtgärda dem. 

 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister 

 

Vem genomför tillsyn? 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

 • Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. 
 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5) 
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83) 
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3) 
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7) 
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1) 
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2) 
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1) 
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5) 
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2) 

Vår leverantör arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.  

 

Oskäligt betungande anpassning 

Bergslagsbibblan.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1) 
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell 

 

Hur vi testat webbplatsen 

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. 

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. 

Denna version av Bergslagsbibblan.se publicerades 16 september 2021. 

Redogörelsen uppdaterades 16 september 2021. 

 

Hur rapporterar man problem med webbplatsen? 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du behöver information i ett annat format eller om du upptäcker ett problem som inte är beskrivet på den här sidan ber vi dig att kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via kontaktformuläret här nedanför.

Du kan också kontakta ditt bibliotek. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Bibliotek & öppettider. 

Rapportera problem med webbtillgängligheten

Informera oss om problem med webbplatsen

Vi försöker hela tiden göra Bergslagsbibblan.se bättre. Tack för att du hjälper oss genom att lämna synpunkter!

Sök

Språk