Meröppet på Nora bibliotek

Nora bibliotek är ett Meröppet bibliotek. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider även när det inte finns personal på plats.

Nora bibliotek är ett Meröppet bibliotek. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider även när det inte finns personal på plats. Meröppet ger dig tillgång till Nora bibliotek under årets alla dagar kl. 8–22.

Alla som vill använda biblioteket under Meröppettid måste teckna ett avtal med biblioteket. För att teckna avtal måste du ha fyllt 18 år och visa legitimation. Om du bryter mot avtalet och/eller mot bibliotekets ordningsregler dras tillgången till Meröppet in.

Bibliotekskortet med tillhörande funktion för Meröppet är personligt och får inte lånas ut. Om du förlorar kortet måste du genast meddela detta till biblioteket. Kort och pinkod får inte överlåtas.

Alla som besöker biblioteket under Meröppet-tid måste personligen logga in med kort och kod. Enda undantaget är medföljande barn som besökaren ansvarar för. Du får inte släppa in obehöriga personer genom att öppna för
dem eller låna ut ditt bibliotekskort.

För att använda Meröppet behöver du:

  • Ha funktionen Meröppet knuten till ditt bibliotekskort.
  • Ha med dig ditt bibliotekskort/kunna ditt personnummer och kunna din pinkod på 4 siffror.
  • Ha fyllt 18 år.

Så här kommer du igång

Besök Nora bibliotek under bemannad öppettid för att teckna avtal om att använda tjänsten Meröppet. Ta med dig legitimation. Bibliotekets öppettider hittar du här.