Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar Bergslagsbibblan dina personuppgifter.

När du skaffar ett bibliotekskort eller godkänner att ditt barn skaffar ett bibliotekskort samtycker du också till att dina/ditt barns personuppgifter hamnar i vårt personregister där de hanteras utifrån GDPR (General Data Protection Regulation) som från och med 25 maj 2018 ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

Samarbetet i Bergslagsbibblan innebär att personalen vid de folkbibliotek som ingår i Bergslagsbibblan samt personalen vid de av kommunernas skolbibliotek som också använder biblioteksdatasystemet Book-IT kan se de personuppgifter som lagras. Vi hanterar enbart de personuppgifter vi behöver ha tillgång till för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster.

Våra externa leverantörer av e-tjänster har enbart tillgång till de delar av bibliotekssystemet de behöver för att e-tjänsterna ska fungera. 

 

Sekretess på lån

När du lånar eller reserverar böcker och andra medier registreras detta i bibliotekets datasystem. Det är sekretess på bibliotekslån. Det innebär att ingen obehörig har rätt att få reda på vad du har lånat eller vilka som står i kö på något av våra medier. Bibliotekssekretessen regleras i 40 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

 

Lånehistorik

Så snart ett lån är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna om vad du har lånat. De enda uppgifter som sparas är antal lån.

Undantaget är två låntagarkategorier - låntagarkategori Boken kommer för personer som inte själva kan ta sig till biblioteket, och låntagarkategori Talbokslåntagare för personer med läsnedsättning enligt Myndigheten för tillgängliga mediers definition. I dessa fall sparas lånehistoriken framför allt för undvika att vi skickar hem böcker eller andra medier som låntagaren redan haft hemma.  

Om du själv vill spara din lånehistorik kan du göra detta genom att bocka för ”Spara min lånehistorik” under rubriken Bibliotekskort när du är inloggad på Mina sidor på Bergslagsbibblan. Historiken är då enbart synlig för dig.

 

Sveriges officiella biblioteksstatistik

I bibliotekssystemet sparas förutom uppgifter om antal lån även uppgifter om lån per låntagarkategori och medietyp med mera. Dessa uppgifter kan inte kopplas till någon person. Siffrorna rapporteras varje år in till Kungliga biblioteket och ingår i underlaget till Sveriges officiella biblioteksstatistik som omfattar alla offentligt finansierade bibliotek. 

Statistik för e-tjänster levereras krypterad och kan inte kopplas till enskild låntagare.  

 

Registerutdrag

Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig om du begär det och visar giltig legitimation för bibliotekspersonalen. När syftet och hanteringen av dina personuppgifter ändras har du enligt lag rätt att få veta det. Om detta händer kommer du att få ytterligare information. Du kan alltid begära att vi tar bort dina personuppgifter eller motsätta dig behandlingen av dem. Detta innebär dock att vi inte kan ha kvar ditt bibliotekskonto då vi behöver uppgifterna för utlån och administration av dem. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade vid felaktighet, ta kontakt med oss om detta händer. Adress, telefonnummer och e-post kan du ändra själv genom att gå in på Mina sidor.

 

Radering av konto

Om du vill radera ditt konto behöver du besöka något av våra bibliotek. Ta med giltig legitimation. Innan kontot kan raderas måste du ha återlämnat alla dina lån och betalat eventuella skulder. När kontot raderas försvinner alla uppgifter om dig och du kan inte längre använda dig av bibliotekets tjänster. 

 

Frågor och klagomål?

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ett gemensamt dataskyddsombud som du når på dataskydd@lindesberg.se . Du kan också nå dataskyddsombudet på telefon via Nora kommuns växel 0587-810 00 eller via Lindesbergs kommuns växel 0581-810 00. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun, Stentäppsgatan 7, 711 35 Lindesberg. Telefon 0581-810 00.

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige heter tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. På deras webbplats www.imy.se finns mer information om dataskyddsförordningen och behandling av personuppgifter.

 

Sök

Språk