Att låna fjärrlån

Om en bok eller artikel du söker inte finns på något av biblioteken som ingår i Bergslagsbibblan kan vi i många fall låna in det du söker från ett annat bibliotek. Detta kallas fjärrlån.

 

För att göra en fjärrlånebeställning, logga in och fyll i formuläret med så fullständiga uppgifter som möjligt. Glöm inte att ange på vilket bibliotek du vill hämta ditt fjärrlån. Personalen på biblioteket kan också hjälpa dig att göra en beställning. Oftast får du ditt fjärrlån inom en vecka.

Vi kan fjärrlåna böcker från alla folkbibliotek och högskolebibliotek i hela Sverige, men det är biblioteket som äger boken som bestämmer om fjärrlånet beviljas eller inte. Det är även biblioteket som äger boken som bestämmer lånevillkor och lånetid för fjärrlånet.

Kurslitteratur lånas ofta inte ut som fjärrlån.

Vi fjärrlånar inte in böcker som redan finns på något av biblioteken inom Bergslagsbibblan. I sådana fall beställer vi boken som vanligt och du får stå i kö om den är utlånad.

 

 


För studenter

Om du studerar på högskola eller universitet ska du vända dig till ditt högskolebibliotek i första hand. Om du är distansstudent har de flesta högskolor distansservice. Om du är distansstudent utan distansservice kan vi hjälpa dig med fjärrlån av kurslitteratur. 

Vi lånar ut den kurslitteratur som finns i vårt bestånd. I övrigt hänvisar vi dig till din skolas bibliotek.

Om du är distansstudent har du biblioteksservice från den skola där du är inskriven och du får litteraturen hemsänd. När du har kommit en bit på väg i dina studier och ska skriva uppsats kan vi hjälpa dig att låna in litteratur från andra bibliotek. 

Beställ fjärrlån

Sök

Språk