Barns rätt

Barn har många rättigheter! Rättigheterna beskrivs i FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen. Barnkonventionen består av 54 regler som kallas artiklar. Artiklarna handlar om att alla barn ska ha det bra. År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att alla vuxna måste följa barnkonventionen.

Det finns 4 grundartiklar som förklarar vad barnkonventionen står för:

Artikel 2 

Alla barn har samma rättigheter och är lika mycket värda.

Artikel 3

Vuxna ska alltid tänka på vad som är bäst för barnen när de bestämmer saker som gäller barn.

Artikel 6

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12

Alla barn har rätt att säga vad de tycker och hur de vill ha det. Vuxna måste lyssna på och respektera barnen.

 

All bibliotekspersonal i Örebro län har fått utbildning i barnrättsfrågor. Varje bibliotek i Örebro län har ett barnrättsombud som verkar för att bibliotekets arbete är rättighetsbaserat och utgår från barnkonventionen.

 

Vill du veta mer om barns rättigheter?

Här följer tips på länkar där du kan hitta mer information:

Barnombudsmannens sida med information för både barn och vuxna: barnombudsmannen.se

Mina rättigheter är Barnombudsmannens sida som främst riktar sig till barn. Här finns även handledning och tips till pedagoger: minarattigheter.se

UNICEFs sida om barnkonventionen: unicef.se/barnkonventionen

Rädda Barnens sida om barnkonventionen: www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen

Results list

158154
Book:Malala:2014 Book
Author: Abouraya, Karen Leggett
Year: 2014
Language: Swedish
Shelf mark: uLz Yūsufzay, Malālah
Media class: Book
Publisher: Hjulet
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
211155
Book:Dom som bestämmer:2018 Book
Author: Adbåge, Lisen
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Publisher: Bonnier Carlsen
Resource type: Physical
På gården finns "dom som bestämmer" och "dom som inte får vara med". Men varför bestämmer alltid de som bestämmer? Och vad ska de som inte får vara med göra för att få vara med? Eller vänta nu - vill de ens vara med? De kanske bara vill vara ifred.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
239190
Book:Hallå världen!:2018 Book
Author: Al Abed, Bana
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: uLz Al Abed, Bana
Media class: Book
Publisher: Libris
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
267975
Book:Vad är ett barn?:2014 Book
Author: Alemagna, Beatrice
Year: 2014
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Publisher: Mirando
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
190084
Book:Barns syn på vuxna:2006:1. uppl. Book
Author: Arnér, Elisabeth
Year: 2006
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Edition: 1. uppl.
Publisher: Studentlitteratur
Resource type: Physical
Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
254428
Book:Stopp! Min kropp!:2020 Book
Author: Backberg, Henrik
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: uVndp
Media class: Book
Publisher: Bonnier Carlsen :Rädda Barnen
Resource type: Physical
En angelägen, lättläst och inspirerande bok om integritet och samtycke för barn. Hanna Thermaenius, barnpsykolog på Rädda Barnen, vet hur man pratar om svåra saker med barn och hur viktigt det är att inte väja för deras frågor och funderingar.Boken riktar sig till barn i lågstadieåldern och består av fem teman. Varje tema är fristående och består av en lättläst berättelse och kluriga fakta- och frågeuppslag där barn och vuxna kan interagera med bokens budskap. De fem teman som ingår är Jobbiga och lätta känslor, Min alldeles egna kropp, Stopp! Min kropp!, Det här är förbjudet, samt Bra och dåliga hemligheter. Boken kan läsas från pärm till pärm eller som en uppslagsbok att återkomma till.Stopp! Min kropp! är väletablerat begrepp som togs fram av Rädda Barnen 2013, med syftet att stärka barns kroppsliga integritet. Ju tidigare barn blir medvetna om kroppens värde desto lättare blir det för dem att säga eller visa ja och nej. När vuxna vågar prata med barn om dessa frågor rustar vi barnen med styrkan att berätta om någon gör något som de inte gillar. Det lär barnen också att förstå och respektera någon annans Nej.Boken är skriven i samarbete med Henrik Backberg och Rädda Barnen, som i sin tur arbetat nära barn i framtagandet. Maria Bogelöv står bakom de färgglada och uttrycksfulla illustrationerna.För den som vill veta mer om begreppet Stopp! Min kropp! eller prata vidare med barnen så finns diskussionsfrågor och mer information i boken. Där finns också länkar till ett gediget lågstadiematerial som är användbart för skolans arbete.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
268160
Book:Barnualen:2017 Book
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: Dofa
Media class: Book
Publisher: S.T.O.P.Bok
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
237002
Book:Stella och hemligheten:2019 Book
Author: Bernadotte, Madeleine
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Publisher: Bonnier Carlsen
Resource type: Physical
När nioåriga Stella och hennes pappa flyttar till Sverige känns allt nytt och lite konstigt: språket, skolan och fritidsaktiviteterna. Allt är annorlunda och tar tid att vänja sig vid. Så en dag berättar kompisen Elena en fruktansvärd hemlighet för Stella. Något som Stella inte får berätta för någon. Men Elenas hemlighet skaver som en tung sten i magen på Stella. Vad ska hon göra?
Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
253945
Book:Jag ger det ett år:2020 Book
Author: Berner, Ida
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Hcg
Media class: Book
Publisher: Idus
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
43371
Book:Fakta om barn förr:1983 Book
Author: Bjurman, Eva Lis
Year: 1983
Language: Swedish
Shelf mark: uKc
Media class: Book
Publisher: Esselte Studium
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
260839
Book:Mera nej eller okej:2017 Book
Author: Björk, Eva
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Publisher: FTS Säkra varje unge
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
267972
Book:Rebellens nybörjarbok:2018 Book
Author: Bornedal, Kajsa
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: uOc
Media class: Book
Publisher: Leopard
Resource type: Physical
En bok om aktivism. I alla tider har det funnits människor som samlats för att kämpa för rättvisa. I boken får läsaren följa med på en resa genom orden som förändrat världen. Dagens utmaningar och gårdagens stridsrop presenteras. Boken vill inspirera unga till att kämpa för det som är viktigt och inbjuda till samtal om politik och engagemang för blivande förkämpar och deras vuxna.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
217721
Book:Liam - superhemligt:2018 Book
Author: Bosson Rydell, Marie
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Publisher: Idus
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
262622
Book:Vilda säger NEJ!:2003:2. uppl. Book
Author: Bosson Rydell, Marie
Year: 2003
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Edition: 2. uppl.
Publisher: Lära förlag
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
234599
Book:Allt om familjer:2018 Book
Author: Brooks, Felicity
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: uOac
Media class: Book
Publisher: Lind & Co
Resource type: Physical
Här kan man läsa om varför det är bra att ha en familj, vilka känslor som ofta uppkommer i familjer och hur familjer kan förändras. Även familjerelationer och benämningar på olika släktingar utreds, till exempel morbror, svägerska, systerson. Vem är egentligen vad till vem? En bok som visar barn att en familj egentligen kan se ut precis hur som helst och att alla familjer är unika.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
242119
Book:Gretas historia:2019 Book
Author: Camerini, Valentina
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: uLz Thunberg, Greta
Media class: Book
Publisher: Lind & Co
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
70864
Book:Den arge:2009 Book
Author: Dahle, Gro
Year: 2009
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating
268158
Book:Lekande rätt:2020:Andra upplagan. Book
Author: Davidsson, Fanny
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Eab
Media class: Book
Edition: Andra upplagan.
Publisher: Studentlitteratur
Resource type: Physical
En förskola för barnets rättigheter. Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till delaktighet och inflytande samt att skyddas från övergrepp eller diskriminering. Att arbeta med mänskliga rättigheter i förskolan ska vara lekfullt och lustfyllt. Författaren ger i boken kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt redskap att förverkliga rättigheterna i förskolan genom reflektionsfrågor och övningar för pedagoger, barn och föräldrar. I bokens andra upplaga har texten uppdaterats utifrån den nya översättningen av barnkonventionen som gjordes 2018, Lpfö 18 samt att barnkonventionen från 2020 är svensk lag. Boken vänder sig till studenter inom förskollärarutbildningen samt verksam personal på förskolan.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
216785
Book:Dagen då kriget kom:2018 Book
Author: Davies, Nicola
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Publisher: Speja
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
268067
Book:Det är min kropp!:2018:1. uppl. Book
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: uVndp
Media class: Book
Edition: 1. uppl.
Publisher: Epix
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
197449
Book:Akim springer:2016 Book
Author: Dubois, Claude K
Year: 2016
Language: Swedish
Shelf mark: Hcf
Media class: Book
Publisher: Epix
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating

Search the catalogue

Language