Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Har du svårt att läsa tryckt text? På biblioteket finns också talböcker, storstilsböcker, teckenspråkiga medier, punktskrift, taktila böcker och lättläst. 

Language