Förvaltningsområde för det finska språket

Förvaltningsområde för det finska språket

I Hällefors kommun och Lindesbergs kommun har du som finsktalande särskilda rättigheter

Language