Welcome

  • Biblio ljudböcker i mobilen
  • Barbro Lindgrens påsar
  • Läs digitala tidningar och tidskrifter från hela världen.
  • Cineasterna - låna strömmande film gratis på biblioteket

Goodreads

Nora bibliotek finns på:

       

Lindesbergs bibliotek finns på:

       

  • Lindesbergs kommun

  • Nora kommun