Utställning: Någonstans
Utställning: Någonstans

Nina Kerola
Gunilla Lundstedt
Kristina Thun

Utställning med grafik 11/12 2021 - 15/1 2022

 

 

Nina Kerola är född i Åbo och uppvuxen i Pori Finland, och har studerat vid Pori School of Fine Arts i Finland, vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och på Konstfack i Stockholm. Idag bor och arbetar hon i Huddinge. Nina Kerolas bilder handlar om minnen från hennes barndom på 70-talet i Finland. Hon filtrerar uppväxten genom minnet av platser och drömsituationer i naturen och utflykter med familjen. I bilderna möter hon sig själv i minnen av fiskeresor och campingturer, där spänning uppstår mellan fotoförlagornas lek med landskap och relationsdramat. Det är något lekfullt och humoristiskt över det hela, speglingar från hennes ursprung – längtan till en annan värld. Är det fantasi eller verklighet?

 

Gunilla Lundstedt är bosatt i Falun, där hon arbetar i egen ateljé med textil, måleri och teckning. Abetar även på Falu konstgrafiska verkstad med färg och svartvit grafik i olika tekniker.

 

Kristina Thun är född i Järnforsen, Småland. Bosatt och verksam i Borås. Hon arbetar med grafik, teckning och måleri. I den ordningen.
Hon beskriver sin arbetsprocess som långsam, från ide till färdigt verk kan ta flera år. Grundtanken och idéerna hinner förändras otaliga gånger innan hon sätter punkt. Många gånger tar hon verk hon både ansett färdigt och ställt ut, och fortsätter arbeta på dem. Låter dem förändras i takt med livet. Utgångspunkten för hennes bilder är alltid förhållandet till sig själv och sin omgivning.

 

Arr: Nora kommun, Kultur & Fritid och Konstfrämjandet Bergslagen

 

Språk