Sagostund på arabiska
Sagostund på arabiska

Välkommen på sagostund på arabiska! 
Maha läser sagor för barn i åldern 3–6 år. 

Tid: Lördag 10 sept kl. 11
Plats: Nora bibliotek, Storgatan 15
 

Språk