Sagostund
Sagostund

Välkommen på sagostund på biblioteket! Idag läser vi sagor om lek

För barn i åldern ca 3–6 år. 
Begränsat antal platser. Grupper föranmäler sig senast dagen innan till biblioteket på telefon 0587-812 90 

 

Språk