Personal på Hällefors och Grythyttans bibliotek

Personal på Hällefors och Grythyttans bibliotek

Här kan du se vem som är ansvarig för vad

 


Karin Lundmark

Bibliotekschef

073-941 16 11

karin.lundmark@hellefors.se

 

 

Therese Allikmaa

Biblioteksassistent,

Legimus,  inköpsansvar Grythyttan,

Fjärrlån.

0591-644 43

therese.allikmaa@hellefors.se

 


Jonas Jönsson

Biblioteksassistent,

IT-kurser, IT-hjälp

0591-644 40

jonas.jonsson@hellefors.se

 

Astrid Tengelin

Bibliotekarie

Systemansvarig, webb,

inköp barn- och fack till Hällefors.

Barnrättsombud.

0591-644 40

astrid.tengelin@hellefors.se

 

Karin Willer

Biblioteksassistent

Inköpsansvar skönlitteratur och finska

Hällefors.

Programverksamhet och lovverksamhet.

0591-644 40

karin.willer@hellefors.se

 

 

Språk