Pedagog i Nora kommun

Pedagog i Nora kommun

För förskolan, grundskolan och gymnasiet

Service till förskolan

•    Bibliotekskort: Förskolornas bibliotekskort gäller för hela förskolan eller för en avdelning. All personal kan låna böcker med förskolans bibliotekskort. Lånetiden är två månader.
•    Gruppbesök: Vill ni besöka biblioteket och låna böcker med förskolegruppen? Kontakta biblioteket för att boka tid.
•    Arbetar ni med ett speciellt tema? Vi erbjuder hjälp att plocka ihop böcker som passar. Kontakta biblioteket.
•    Förskolorna kan låna flanosagor, språkpåsar (på olika språk) och Språka mera-påsar (för barn som behöver stöd i sin språkutveckling).
•    Äppelhyllan innehåller medier anpassade för barn med funktionsvariationer.
•    Förskolegrupper är välkomna att delta på bibliotekets aktiviteter som t ex sagostunder och lovaktiviteter. Kontakta biblioteket för anmälan.

Service till grundskolan

•    Bibliotekskort: Personal som lånar böcker till skola och fritids får personliga lärarkort. All personal som lånar böcker behöver ett eget kort. Lånetiden är två månader.
•    Klassbesök: Vill ni besöka biblioteket och låna böcker med klassen? Kontakta biblioteket för att boka tid.
•    Bokprat: Vi erbjuder bokprat för klasser i mån av tid. Kontakta biblioteket för att boka tid.
•    Förskoleklasser bjuds in till en biblioteksvisning. Barnen får en gåvobok och en blankett om eget bibliotekskort att ta med sig hem.
•    Årskurs 2 bjuds in till Göthlinska gården för en rundvandring och högläsning. Barnen får en gåvobok.
•    Äppelhyllan innehåller medier anpassade för barn med funktionsvariationer.
•    Elever med läsnedsättning har rätt till appen Legimus, där de kan ladda ner och läsa talböcker. Skolbibliotekarien på Karlsängskolan skapar nya konton för barn. 

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Kontakta kommunens kultursekreterare.

Kontakta oss

Nora bibliotek
Telefon: 0587-812 90
E-post: biblioteket@nora.se

Språk