Pedagog i Ljusnarsbergs kommun

Pedagog i Ljusnarsbergs kommun

För förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Service till förskolan

  • Bokpåsar som föräldrar kan låna med från förskolan.
  • Flanosagor finns att låna.
  • Sagostunder erbjuder vi förskolegrupper från 3 år, kontakta biblioteket för att boka.
  • Temapåsar med böcker och annat material som anknyter till vanliga temaområden inom förskolans verksamhet. Vi plockar ihop böcker efter önskemål.
  • Äppelhyllan erbjuder material för barn med funktionsnedsättning, t ex böcker för barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling.

Service till grundskolan

  • Boklådor kan vi plocka ihop efter önskemål.
  • Bokprat erbjuds genom skolbiblioteket.
  • Äppelhyllan innehåller medier anpassade för barn med funktionsnedsättning.
  • Egen nedladdning kan vi hjälpa till med, om du har elever med läs och skrivsvårigheter.

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Kontakta skolbiblioteket eller huvudbiblioteket så hjälps vi åt att hitta en lämplig utställningsplats.

Kontakta oss

Skolbiblioteket: Monique Ammersken

E-postadress: monique.ammersken@ljusnarsberg.se
Huvudbiblioteket:

Telefon: 0580-805 35

E-postadress: bibliotek@ljusnarsberg.se

 

Språk