Pedagog i Lindesbergs kommun

Pedagog i Lindesbergs kommun

För förskolan, grundskolan och gymnasiet

Service till förskolan
Biblioteksbuss erbjuds de förskolor som har långt till biblioteket.
Bokpåsar som föräldrar kan låna med från förskolan. Det finns också påsar på andra språk än svenska.
Flanosagor finns att låna.
Medverkan vid föräldramöten. Vi kommer gärna ut till era förskolor. Vi pratar en stund om vikten av läsning och tipsar om bra böcker. Kontakta biblioteket för att boka
Sagostunder erbjuder vi förskolegrupper från 3 år.
Temapåsar med böcker och annat material som anknyter till vanliga temaområden inom förskolans verksamhet.
Vi plockar också ihop böcker efter era önskemål.
Äppelhyllan erbjuder material för barn med funktionsnedsättning, t ex böcker för barn som behöver extra stöd för sin språkutveckling.
Service till grundskolan
Biblioteksbuss erbjuds till skolor som har långt till biblioteket.
Boklådor kan vi plocka och skicka.
Bokprat erbjuds alla i årskurs två. Övriga är välkomna att kontakta oss för bokning.
Klassbesök bokas hos oss på biblioteket.
Medverkan vid föräldramöten. Vi kommer gärna ut till era skolor. Vi pratar en stund om vikten av läsning och tipsar om bra böcker. Kontakta biblioteket för att boka
Äppelhyllan innehåller medier anpassade för barn med funktionsnedsättning.
Egen nedladdning kan vi ordna om du har elever med läs och skrivsvårigheter.
Utställningsplats
Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Kontakta ditt närmaste bibliotek så hjälps vi åt att hitta en lämplig utställningsplats.


Kontakta oss
Kristina Blom 0581-811 69, 811 53
E-post: barnbiblioteket@lindesberg.se 

Språk