Högläsning

Högläsning

Att läsa högt med ditt barn är något av det viktigaste du kan göra för att stötta ditt barns språkutveckling.

Att bläddra i och läsa en bok tillsammans är en mysig och rolig stund för dig och ditt barn. Det är även viktigt då läsningen ger träning i att tänka kreativt och utvecklar barnets ordförråd och fantasi. Små barn är extra mottagliga för språkinlärning. Språkutvecklingen sker genom bland annat samtal, berättande och högläsning.

Så här säger forskningen om högläsning:

  • Språkutvecklingen gynnas då barnet lär sig ord och grammatik snabbare.

  • Barnet får nya möjligheter att identifiera sig med olika karaktärer.

  • Läsningen väcker funderingar och reflektioner hos barnet.

  • Barnet blir mer intresserat av att lära sig läsa och lär sig knäcka läskoden snabbare.

 

 

 

Läs mer om högläsning och ta del av praktiska tips på Barnens bibliotek och på Bokstart.

 

På biblioteken kan ni få tips om bra högläsningsböcker till barn i alla åldrar.

Språk