Pedagog i Hällefors kommun

Pedagog i Hällefors kommun

För förskolan, grundskolan och gymnasiet

Service till förskolan

•    Bibliotekskort: Förskolornas bibliotekskort gäller för hela förskolan eller för en avdelning. All personal kan låna böcker med förskolans bibliotekskort. Lånetiden är två månader.
•    Gruppbesök: Vill ni besöka biblioteket och låna böcker med förskolegruppen? Kontakta biblioteket för att boka tid.
•    Arbetar ni med ett speciellt tema? Vi erbjuder hjälp att plocka ihop böcker som passar. Kontakta biblioteket.
•    Förskolorna kan låna flanosagor och Språka mera-påsar (för barn som behöver stöd i sin språkutveckling).
•    Äppelhyllan innehåller medier anpassade för barn med funktionsvariationer.


Service till grundskolan

•    Bibliotekskort: Personal som lånar böcker till skola och fritids får personliga lärarkort. All personal som lånar böcker behöver ett eget kort. Lånetiden är två månader.
•    Förskoleklasser bjuds in till en biblioteksvisning. Barnen får en blankett om eget bibliotekskort att ta med sig hem.
•    Årskurs 4 och 7 bjuds in till bilioteket.
•    Äppelhyllan innehåller medier anpassade för barn med funktionsvariationer.
•    Elever med läsnedsättning har rätt till appen Legimus, där de kan ladda ner och läsa talböcker. Skolbibliotekarien på Klockarhagsskolan eller bibliotekarie på Hällefors bibliotek skapar nya konton för barn. 

Utställningsplats

Om ni har skapat något ni vill ställa ut i utställningshallen så kontakta oss på biblioteket.

Kontakta oss

Hällefors bibliotek
Telefon: 0591-644 40
Mejl: bibliotek@hellefors.se

Grythyttans Bibliotek
Telefon: 0591-641 43
Mejl: grythyttan.bibliotek@hellefors.se

Språk