Förvaltningsområde för det finska språket

Förvaltningsområde för det finska språket

I Hällefors kommun och Lindesbergs kommun har du som finsktalande särskilda rättigheter

Hällefors kommun och Lindesbergs kommun ingår sedan 2012 i det finska förvaltningsområdet vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. 

Rättigheterna regleras i Nationella minoritetslagen (SFS 2009:724). 
 

Språk