Drop-in dag på nya biblioteket
Pins

Alla barn är välkomna in för att upptäcka det nya biblioteket. Ar du över 6 år så måste du byta ut ditt gamla bibliotekskort för att kunna låna böcker själv. Under dagen skapar vi Pins tillsammans.

Kom ihåg att ta med ditt "Sommarbokenhäfte" om du inte lämnat in det, när du lämnar in det så får du en bokgåva.

Passa på att gå bibliotekets tipspromenad.

Språk