Bokstart

Bokstart

Här hittar du information om den nationella satsningen Bokstart, hur arbetet ser ut i Örebro län och vägar till inspiration och kunskap för att stärka små barns språkutveckling.

Bokstart vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Att tidigt väcka intresse för litteratur och högläsning i kombination med att prata, rimma och sjunga med sitt barn är viktigt när det kommer till barnets språkutveckling.

Bokstart Örebro län

Bokstart Örebro län bygger på samverkan mellan Biblioteksutveckling Region Örebro län, Barnhälsovården, Logopedin på våra tre sjukhus i länet samt folkbiblioteken i Örebro läns 12 kommuner. Bokstart Örebro län når även familjecentralers öppna förskolor samt förskolorna genom kommunernas arbete med Bokstart eller liknande.

 

Läs mer om Bokstart och Bokstart Örebro län.

 

Språk